Добре дошли!

Доц. д-р Никола Атанасов (1955-2020) беше един от основоположниците на психотерапевтичното и психоаналитичното движение в България, един от създателите и първите председатели на Българско психоаналитично общество, на магистърска програма “Клинична психология – психоаналитична перспектива” към НБУ, бивш председател на БАП, обучаващ аналитик и супервизор, безрезервно отдаден на клиничната практика и организационния и научен живот на аналитичната общност, близък колега, учител и съмишленик на толкова много в нея. Тази страница е посветена на неговия живот и дейност.
Доц. д-р Никола Атанасов

Супервизия

Предлагам супервизия за специалисти, практикуващи аналитично ориентирана психотерапия или желаещи да се запознаят по-добре с психоаналитичното разбиране на клиничните случаи.

Супервизията може да се провежда като дългосрочно проследяване на единичен случай с акцент върху взаимоотношението пренос-обратен пренос, или като консултации във връзка с отделни случаи или проблеми.

Формата на провеждане може да бъде индивидуална или групова; при груповата супервизия различни участници в групата представят свои случаи пред останалите и получават обратна връзка от всички тях.

От 2012 съм аналитик-обучител и супервизор на Българското психоаналитично общество (учебна група към Международната психоаналитична асоциация – МПА).

Пояснение: “Учебна група” според стандартите на МПА е формирование, което може да обучава психоаналитици в сътрудничество с консултативна комисия от асоциацията. Понастоящем у нас има петима аналитици-обучители с временен статут, които могат да провеждат личните анализи на кандидатит-психоаналитиците; в процес на разработване е и учебна програма. Това означава, че у нас вече може да се обучават психоаналитици според стандартите на МПА.

Writer Wordpress Theme :: © 2024 BackMyBook.com